Toiminta-ajatuksemme Mossalan saarella

real_estate_02

Kunnioitamme luontoa.

Luonto inspiroi sekä koskettaa meitä ja olemme jatkuvasti ihastuneita sen kauneuteen.

Samalla olemme kuitenkin syvästi huolestuneita sen hauraudesta nykypäivän maailmassa.

Ollen tietoisesti kiitollisia kaikesta, mitä luontoäiti meille tarjoaa hengittämästämme ilmasta ja syömästämme ruuasta aina rakentamiseen ja energiantuotantoon käytettäviin raaka-aineisiin asti ja kohtelemme luontoa mitä korkeimmalla kunnioituksella. Toivottavasti myös sinä jaat tämän näkemyksen kanssamme!

 

Luonto opettaa meitä toimimalla mallina nykyaikaisille innovaatioille ja tutkimukselle. Juuri tämä kiitollisuudentunne on Mossala Island Resortin toiminnan perusta.

”Luonto on kotimme. Olemme kaikki osa sitä – ja myös vastuussa siitä!”

nature_mini_01_400pxUskomme, että nykypäivän maailmassa on ratkaisevan tärkeää pohtia ihmisen asemaa suhteessa luontoon. Olemme tietoisia siitä, että jokapäiväisillä teoillamme, liiketoiminnallamme, ruokavaliollamme ja kokonaiskulutuksellamme on valtava vaikutus planeettaamme.

Tältä pohjalta ajateltuna kestävä ja vastuullinen käytös on kokonaisvaltainen asenne elämän monimuotoisuuden puolesta.
Koska ihmisen hyvinvointi ja taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä riippuvat kokonaisuudessaan saastumattomasta ja hyväksikäyttämättömästä luonnosta, mielestämme luonnon aktiivisen suojelun ja varjelun tulevien sukupolvien iloksi tulisi olla jokaisen ihmisen todellinen huoli.

Tämän vuoksi myös asiakkaidemme, työntekijöidemme sekä yhteistyökumppaniemme asiallinen käyttäytyminen on meille tärkeää.

nature_mini_02_400pxToivotamme tervetulleeksi kaikki maailmanlaajuiset ponnistelut meille kaikille yhteisen luonnon suojelemiseksi.

Mielestämme holistinen johtaminen sisältää automaattisesti myös yritysten sosiaalisen vastuun (Corporate Social Responsibility, CSR). Tämän vuoksi ponnistelemme suuresti parantaaksemme jatkuvasti toimintaamme tällä saralla.

Mitä teemme toimiaksemme ympäristöystävällisesti?

Pyrimme kaikkien luonnonresurssien, etenkin uusiutumattomien luonnonresurssien, kestävään käyttöön.
Säästämme energiaa ja vettä.
Noudatamme 3R-periaatetta (vähennä, käytä uudelleen, kierrätä) aina, kun se vain on mahdollista. Pyrimme kompostoimaan biojätteemme.
Vältämme materialismia ja tarpeetonta luksusta. Sen sijaan pyrimme suojelemaan luontoa ja kaikkia sen lahjoja kehojemme, mieltemme ja sielujemme todellisena monitahoisena ja kestävänä ylellisyytenä.
Noudatamme paikallisia säädöksiä esimerkiksi kalastamisen osalta ja pyrimme jatkuvasti tekemään enemmän, kuin mitä laki määrää.
Pyrimme käyttämään paikallisia raaka-aineita rakennustemme rakennusaineina aina kun se on mahdollista ja pyrimme myös sopeuttamaan rakennuksemme luontoon, ei toisinpäin.
Ravintolamme valmistama ruoka on niin satokausia noudattelevaa ja lähellä tuotettua kuin se vain on mahdollista.

Miten toimimme suhteessa sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuuseemme

Välitämme kaikkien toimintaamme liittyvien henkilöiden hyvinvoinnista, olivat he sitten paikallisia, vieraita, työntekijöitä tai yhteistyökumppaneitamme.
Vieraidemme ja työntekijöidemme turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää.
Olemme perheystävällinen matkakohde, joka toivottaa myös lemmikit tervetulleiksi.
Ravintolamme ja osa majoituskohteistamme ovat esteettömästi saavutettavissa.
Pidämme huolen siitä, että ympärillämme asuvat paikalliset asukkaat on otettu mukaan toimintamme suunnitteluun ja päätöstentekoon: Kunnioitamme heitä, kuuntelemme heitä ja huolehdimme heidän eduistaan.
Haluamme paikallisten asukkaiden pystyvän säilyttämään paikalliset tapansa ja kulttuurinsa: Suosimme autenttisuutta sekä vastuullisuuden että myös sen matkakohteelle antaman korvaamattoman arvokkaan edun vuoksi.

Tulevaisuuden tavoitteita

Pyrimme aina parantamaan toimintaamme. Alla luetteloidut CSR-tavoitteet ovat muutamia esimerkkejä tulevaisuuden tavoitteistamme.
Ympäristöllisen toiminnan ja suorituskyvyn optimoiminen. (Esimerkiksi kierrättämiseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien toimintamallien ja järjestelmien toteuttaminen ja toimeenpaneminen.)
Oman, vierailijoidemme ja hankkijoidemme hiilijalanjäljen kompensoimisen toteutus.
Olemassa olevien paikallisille asukkaille tarjottavien kulttuuristen ja koulutuksellisten palveluiden laajentaminen (paikallisten integroimisen kehittäminen).

nature_012_L_1800px