Filosofiamme on Mossala Island

Buch_Familie_1000pxVi älskar naturen.

Varför? Först och främst är det vårt ursprung – naturen är en vårdande moder för oss alla. Vi är medvetet tacksamma och uppskattar att naturen ger oss mat, läkemedel, lugnar ner oss, lugnar våra sinnen och slappnar av vår själ.

Den delar generöst med sig av frisk luft, harmoni och lugn. Dessutom är det vår största källa av råmaterial som används till att bygga eller framställa energi. Samtidigt tillåter den oss producera förnybar energi genom vind, sol eller geotermisk energi.

Naturen utbildar oss, den är en modell för modern mänsklig innovation och forskning. Den förflyttar oss eftersom vi har möjligheten att använda sol, vind och vattendrag och vågor som motorer. Ofattbart vackra och naturliga omgivningar är värd för många mänskliga fritids- och sportaktiviteter. Naturen är också en fantastisk underhållare som gång på gång lämnar oss ordlösa, roade, fascinerade, ibland chockade – emotionellt.

Naturen berör oss! Vi prisar dess skönhet; vi  är förbluffade hur sofistikerad den är – närmast perfektion.

“I grunden drivs vi av naturen – gratis!”

nature_mini_01_400pxDå man tar alla dessa naturliga tillgångar i beräkning kan man konstatera att de är livsviktiga för mänskligheten och fungerar som en ryggrad för hela turismindustrin, också för vårt fritidscenter.

För oss är hållbart och ansvarsfullt beteende inte bara logiskt konstaterande; det är en attityd till livet! Naturen är vår spelplan och vi är medvetet en del av den. Därför måste vi ta hand om den!

Vi är medvetna om att våra egna och andras levnadsvanor, affärsverksamhet, logistik och resande, diet, handel, osv. har en avgörande inverkan på vår planet.
Vi anser att naturen aktivt behöver beskyddas, bevaras och hållas ren för kommande generationer, detta berör alla människors långsiktiga välmående och den ekonomiska framgången är beroende av oförorenade och outnyttjade naturområden.

Därför är vi också måna om ansvarsfullt beteende från lokalbefolkningen, gäster, anställda och våra handelspartners.

“Naturen är vårt lekområde. Vi är alla en del av naturen – vi har alla ansvar för den!”

nature_mini_02_400pxVi är glada för de förbättrande insatser som görs och utvecklas jorden runt för att skydda det globala klimatet vi alla delar.

Du kan inte bara förstöra det du, din familj, andra och framtida generationer också vill njuta av!

En ömsesidig ”win-win” är vad vi siktar mot med vår verksamhet. Resultatet skall vara en positiv och berikande upplevelse för alla involverade.

För oss en holistisk ledning för företagens samhällsansvar viktigt (CSR – Corporate Social Responsibility). Därför strävar vi mot att konstant utveckla detta.

Vad gör vi för att funktionera ekovänligt?

 • Vi strävar mot att använda naturliga och hållbara resurser och material, vi undviker särskilt det icke-förnybara.
 • Vi sparar energi och vatten, håller ner plastkonsumtionen och håller avfallsproduktionen låg.
 • Vi minskar, återanvänder, återvinner och komposterar samt undviker materialism och onödig lyx. Istället strävar vi till att beskydda och bevara naturens ljud och alla dess gåvor eftersom vi anser att just det är holistisk och hållbar lyx för våra kroppar, sinnen och själar!
 • Generellt använder vi lokala råvaror (t.ex. fiske) och försöker använda dem mer och mer. Våra byggnader är konstruerade av lokala naturliga material och byggnaderna har anpassats till naturen och inte tvärtom! Maten i vår restaurang är så säsongsmässig och regional som möjligt (logistiskt).
 • Våra bastur värms med ved från lokala skogar på ön.

Vad gör vi mer för våra sociokulturella skyldigheter?

Eftersom vi är en del av naturen, är vi förstås måna om de människors välmående som är involverade i eller påverkade av Mossala Island Resort (lokalbefolkningen, gäster, anställda, leverantörer och partners).

 • Våra gästers säkerhet är av största vikt för oss.
 • Vi välkomnar familjer samt era husdjur.
 • Vi har tänkt på att rörelsehindrade skall kunna ta sig till vår restaurang samt kunna njuta av några av våra stugor.
 • Vi garanterar att den lokala befolkningen runt oss huvudsakligen är integrerade i vår planering och beslutstagning: vi respekterar och tar hänsyn till deras vilja.
 • Vi vill att lokalbefolkningen skall kunna upprätthålla deras traditionella vanor och kultur: vi uppmuntrar autenticitet! För det prislösa värdet av en turistdestination, individualitet och unikt!

Mål för framtiden

Eftersom vi alltid strävar till att utvecklas, har vi nedan listat några exempel på CSR-initiativ som är aktuella mål i framtiden:

 • Optimering av vår miljöstyrning och uppförande (t.ex. genomföra enligt policy och system, förnybar energi, återvinningssystem)
 • Fullfölja och främja kompensationen av vår egen, våra leverantörers och gästers koldioxidutsläpp (CO2-utsläpp)
 • Utvidgandet av vad den existerande kulturen och utbildningen bjuder på (integration av lokalbefolkningen)

nature_012_L_1800px